REZERWACJA

wypożyczalnia w Starej Brdzie
telefonicznie:

Janusz                  602 400 523     –  rezerwacja i dowozy
Maria                    608 419 783     –  rezerwacja i sprawy organizacyjne

e-mail                    malaprzystan@poczta.onet.pl

wypożyczalnia w Gwdzie Wielkiej
telefonicznie             Łukasz                  604 555 066   –  rezerwacja i dowozy
e-mail                                                          malaprzystangwda@poczta.onet.pl