W swojej dzialalności współpracujemy z instytucjami i osobami oferującymi różne usługi w branży turystycznej. Mamy też dobre kontakty z firmami innych branż. Poniżej podajemy linki, które mogą się przydać w poszukiwaniu różnych usług:

INSTYTUCJE PUBLICZNE

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała   www.stowarzyszenie.koczala.pl

2. Urząd Gminy Koczała                                   www.koczala.pl

3. Nadleśnictwo Niedźwiady                           www.szczecinek.lasy.gov.pl/niedzwiady

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

1. Łosiowisko                                                    www.losiowisko.pl

2. Amaltea                                                         www.amaltea.tp1.pl

3. Lipczynek / domki nad jeziorem/                    www.lipczynek.eu

4. Agroturystyka Borowy Młyn                          www.borowymlyn.pl

RÓŻNE

1. Poradnia dietetyczna                                      www.pracowniazdrowegoodzywiania.pl

2. Pracownia przyrodnicza MIKROBIOTOP         www.mikrobiotop.pl

3. Hurtownia BHP „Iwona”                                  www.iwona.miastko.com.pl