GWDA – źródło znajduje się w okolicach wsi Porost (przy drodze krajowej nr 25 z Bobolic do Białego Boru). Przepływa przez jezioro Przybyszewko, niedaleko wsi Grąbczyn, wpada do jeziora Wierzchowo, płynie wzdłuż drogi krajowej nr 11 w kierunku Szczecinka, ok. 5 km na południe wpada do jeziora Wielimie. W pobliżu wsi Gwda Mała wpada do rzeki jej odnoga Dołga (przepływająca m.in. przez Jezioro Dołgie). Następnie Gwda krzyżuje się z drogą krajową nr 20 oraz torami linii kolejowej Szczecinek-Miastko-Słupsk, a ok. 2,5 km na południe z linią kolejową Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach wsi Lubnica wpada do niej największy jej dopływ, Czernica i aż do wsi Lędyczek wyznacza granicę pomiędzy województwami: wielkopolskim i pomorskim. Następnie płynie wzdłuż dróg krajowych nr 22 i nr 11, omijając miasto Jastrowie, oraz wieś Tarnówkę. Kolejno przepływa przez wieś Płytnicę, a ok. 9 km na południe przez Piłę. W miejscowości Ujście wpada do Noteci. Gwda od Piły do Ujścia ma długość ok. 25 km.

Gwda to obok Wdy i Brdy bardzo popularna rzeka na spływy w północnej Polsce. Prawie przez całą długość płynie przez puszczę. Ci, którzy potrafią cieszyć się cudami przyrody będą zachwyceni. Gwda jest najdłuższym dopływem Noteci. Kajakiem można pływać nawet pod prąd prawie po wszystkich jej dopływach. Głęboka i wymagająca zachowania bezpiecznego i wyobraźni. Mniej komercyjna i rzadziej odwiedzana przez kajakarzy, ale za to pełna niespodzianek i uroku. Długość rzeki to ok. 140 km.
Spływ najlepiej rozpocząć z pola biwakowego w miejscowości Drężno. Następnie pokonując jeziora i kilku-               kilometrowy odcinek rzeki, po ok. 4 godzinach  w miejscowości Spore możemy zrobić pierwsze biwakowisko.               Płynąc dalej, po ok. 4 godzinach dopływamy do Gwdy Wielkiej. Tu znajduje się wypożyczalnia kajaków / filia wypożyczalni kajaków MAŁA PRZYSTAŃ ze Starej Brdy/. Dalej po około 5 godzinach dopływamy do Lubnicy, a po kolejnych 5 godzinach do Lędyczeka.W Lędyczku są  dwa pola campingowe.Następnego dnia po 6 godzinach dopływamy do Ptuszy. Po 5 godzinach Dobrzyca, a po kolejnych 3 godzinach Piła. Kolejny dzień to ok. 7 godzin i doplywamy do Ujścia.

Elektrownie wodne na Gwdzie:
„Podgaje” — w Podgajach
„Jastrowie” — w Jastrowiu
„Ptusza” — w Ptuszy
„Dobrzyca” — w Dobrzycy
„Koszyce” — w Pile – Koszycach

Dopływy
lewe:       Dołga, Czernica, Szczyra, Debrzynka, Pankawa, Głomia
prawe:    Nizica, Czarna, Płytnica, Rurzyca, Piława,